18 września 2019 r. w sali Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się z inicjatywy Fundacji konferencja „Razem dla pełnego życia człowieka w śpiączce”, poświęcona chorym z zaburzeniami świadomości.

plakat

Aktualności także na facebooku.


Przygotowując się do realizacji naszych zadań statutowych, zwróciliśmy się do NFZ z prośbą o statystyczne dane odnośnie liczby pacjentów z zaburzeniami świadomości w województwie pomorskim. Mamy nadzieję, że prezentowane poniżej dane liczbowe, które otrzymaliśmy w odpowiedzi wprost od płatnika świadczeń, pomogą uzmysłowić sobie wagę problemu, zwłaszcza, że są to dane tylko z województwa pomorskiego.

Rozpoznanie20112012201320142015
R40 - Senność, osłupienie, śpiączka336413368310297
R41 - Inne objawy i dolegliwości dotyczące funkcji poznawczych i świadomości490606690581607
Razem82610191058891904

Liczba pacjentów z rozpoznaniami R40 i R41 w latach 2011-2015
(źródło: NFZ)

Zwracamy jednocześnie uwagę na fakt, że pacjenci apaliczni, czyli w stanie wegetatywnym oraz z innymi zaburzeniami świadomości nie mają swojego miejsca w polskim systemie opieki zdrowotnej. Nie ma nawet takiej diagnozy, jak np. minimalna świadomość, stan zamknięcia, stan wegetatywny. Diagnozy takie nie figurują w rejestrze diagnoz medycznych, a co za tym idzie, jakiekolwiek działania medyczne dla tych chorych nie mogą być refundowane. Osoby z zaburzeniami świadomości klasyfikowani są według diagnoz ujętych w klasyfikacji międzynarodowej jako „R40 - Senność, osłupienie, śpiączka” oraz „R41 - Inne objawy i dolegliwości dotyczące funkcji poznawczych i świadomości”.

Wyrażamy podziękowanie osobom z Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, odpowiedzialnym za udostępnienie tych danych. Dziękujemy za zaangażowanie i życzliwość okazaną w kontakcie bezpośrednim jak i telefonicznym.

Vincent Lambert z matkąVincent Lambert z matką

W czerwcu 2015 r. Francuska Rada Stanu jako najwyższy organ sądownictwa administracyjnego we Francji uznała, że lekarze mają prawo zaprzestać utrzymywania z „nieuzasadnionym uporem” przy życiu 38-letniego Vincenta Lamberta, który w wypadku motocyklowym w sierpniu 2008 roku doznał uszkodzenia mózgu i całkowitego paraliżu. Od tego czasu Lambert przebywa w stanie wegetatywnym w szpitalu w Reims. Rodzice Lamberta, walczący o jego życie, oświadczyli, że zwrócą się w trybie pilnym do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z wnioskiem o orzeczenie na wypadek, gdyby francuscy sędziowie zawyrokowali wbrew ich woli. Europejski Trybunał Praw Czlowieka (CEDH) zatwierdził wydany 5 czerwca wyrok o wstrzymaniu podawania pożywienia Vincentowi Lambert’owi.

Dramat ten przypomina 15-letnią historię walki o życie Terri Schiavo ze Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie sąd zakazał jej odżywiania i kobietę zagłodzono na śmierć.

(źródło: BBC/News/Europe; Reuters; United Health Care; PAP, Deon, 05.06.2015 r.)
Zobacz też artykuły: Kciuk w górę, kciuk w dół (gosc.pl) i Życie Vincenta znów jest w niebezpieczeństwie (gosc.pl)