Fundacja Szpitalna „Pro vita hominis plena”
została zainicjowana z potrzeby zapewnienia opieki i wsparcia
osobom długotrwale unieruchomionym oraz ich rodzinom.

Fundatorzy

  • Mariola Tyra
  • Ks. Prałat Henryk Błaszczyk

Dokumenty PDF do pobrania

Bieżące informacje o działalności Fundacji także na facebooku.