Fundacja nie ma innych źródeł dochodu poza dobrowolnymi wpłatami darczyńców. Środki w całości przeznaczone są na realizację celów statutowych związanych z zapewnieniem opieki chorym i pomocy ich rodzinom. Nie przeznaczamy żadnych środków na cele administracyjne, gdyż wszystkie osoby działające na rzecz Fundacji wykonują to charytatywnie.

Darowizny na cele statutowe fundacji można wpłacać na konto:

Fundacja Szpitalna „Pro vita hominis plena”
38 1600 1114 1898 8796 9000 0001
(BNP Paribas)

Jeśli chcą Państwo regularnie wspierać realizację statutowej działalności Fundacji Szpitalnej, prosimy o wykonanie wpłaty lub polecenia zapłaty w dowolnej wysokości na nasze konto. Dzięki Państwa finansowemu wsparciu będziemy mogli skuteczniej działać na rzecz osób chorych, całkowicie uzależnionych od pomocy innych. Każda kwota jest dla nas i dla chorych bardzo ważna.

Darowizna przekazana przez Państwa na rzecz Fundacji może zostać odpisana od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania.

Warunkiem jest wpisanie w tytule wpłaty/przelewu słowa „darowizna”. Możecie Państwo przekazać na rzecz Fundacji darowiznę w wysokości do 6% dochodu w przypadku osób fizycznych, a następnie rozliczając się z Urzędem Skarbowym, wypełnić PIT/O i odliczyć kwotę darowizny od dochodu (przychodu).

Dziękujemy!